Wyjazdy


Home > Wyjazdy > Regulamin rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI

Regulamin rekrutacji uczniów Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kobylnicy na wyjazdy międzynarodowe w ramach projektu Erasmus+ „Friends Across the Water”

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczniów oraz zasady uczestnictwa uczniów w wyjazdach międzynarodowych w projekcie „Friends Across The Water”, finansowanych ze środków programu Erasmus+.
2. Projekt będzie obejmował wyjazdy uczniów i nauczycieli do państw europejskich.
3. Udział w projekcie ma na celu m.in.:


§ 2
Warunki uczestnictwa w projekcie

Uczestnikami projektu są uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy w wieku 10 – 17 lat, którzy:


§ 3
Zasady rekrutacji

1. Uczniowie zgłaszają chęć uczestnictwa w projekcie nauczycielowi uczącemu języka angielskiego.
2. Nauczyciel języka angielskiego, któremu uczeń zgłosił chęć uczestnictwa w wyjeździe międzynarodowym zgłasza to koordynatorowi projektu.
3. Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w pełnym składzie Zespołu Kierowniczego Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy + koordynator projektu.
4. Harmonogram rekrutacji:


§ 4
Prawa i obowiązki uczestnika projektu

1. Każdy uczestnik ma prawo do:

2. Uczestnik zobowiązuje się do:


§ 5
Postanowienia końcowe

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna. Ogólny nadzór nad przebiegiem rekrutacji należy do kompetencji Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy.

 

POBIERZ REGULAMIN