Badania


Home > Badania ankietowe > Czerwiec 2018

BADANIA ANKIETOWE

Wyniki badania ankietowego Erasmus+ „Friends accross the water” przeprowadzonego w czerwcu 2018


Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród uczniów

Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród rodziców

Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród nauczycieli